Show simple item record

dc.contributor.advisorDöner, Naimen_US
dc.contributor.authorMaaroof, Karwan Haydar
dc.date.accessioned2021-09-16T10:40:07Z
dc.date.available2021-09-16T10:40:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://acikerisim.bingol.edu.tr/handle/20.500.12898/5263
dc.description.abstractAbstract Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, who made me complete this work, so there is nothing but His approval and will. Praise be to Him and thanksgiving until the certainty comes. Peace and blessings be upon the messenger of mercy to the worlds, who Allah sent him with a constitution in which the guidance and light and survival for those who hold it. And upon his family and his companions, those who have long struggled to uphold the word of Allah, and offered all the precious for this purpose, and those who followed them, followed them and walked on their path with devotion and loyalty to the Day of Judgment. And Then: (Collection of revelation and interpretation) of the scientist Sheikh: Hossam Al-Din Ali Al-Bedlissi, a precious manuscript in the field of interpretation, in which you can find: Useful words, accurate references, nice phrases, elegant comments, kind additions, and fantastic interpretations. This is an explanation in which there is a great benefit that the author is thanked for. He interpreted the Holy Quran in his own manner. He revealed The Qur'anic verses in the best way, and removed the curtain from ambiguous. I have achieved part of the manuscript of this precious interpretation, and taken it out of the manuscript space to the world of publications; so that the students of science and knowledge can benefit from it. My work in this manuscript consists of: the service of the manuscript text according to the method used and practiced in the field of investigation, depending on the available copies of the manuscript, and issuance of noble Hadith, the effects of ancestors on it, documentation of texts and words contained in the book by returning back to their considered sources, revealing of strange phrases that need to be revealed, and the translation of unknown scientists. According to the letter content, it consists of introduction, two chapters, conclusion and indexes. In the production, the significance of the interpretation and its place among other sciences, the reasons for selecting the subject, research problems, the previous studies, the method of research and investigation, and the research plan. In the first chapter I translated the life of the author and I talked about his era in political, social and scientific side. In the second chapter I defined the book in terms of proof of its author, its methodology and sources, and existing copies of it, and then the realization of the text. And then I followed that by writing the conclusion, then index sources and references, and then I presented the summary of the message in Arabic, Turkish and English. Our Lord accepts from us this humble work, and makes it in the balance of my good deeds on the Day of Judgment, and our last prayer is that Praise be to Allah, Lord of the World.en_US
dc.description.abstractBu çalışmayı tamamlamamda bana yardımcı olan, alemlerin efendisi olan Allah'a hamdolsun ki O'nun izni ve iradesi dışında hiçbir şey vuku bulmaz. O'na ve şükran gününe sonsuz övgüler olsun. Barış ve nimetler, Allah'ın gönderdiği merhamet elçisinin üzerinde olsun ki Allah gönderdiklerini rehberlik, ışık ve hayatta kalma çerçevesinde bir anayasa ile gönderir. Ailesi ve arkadaşları, Allah'ın sözünü tutmak için uğraşan, değerli olanı bu amaçla sunmuş olanları ve onları takip edenleri takip ettiler ve günlerine bağlılık ve sadakat ile yollarına yürüdüler. Ve sonra: (Vahiy ve yorumun tefsirin toplanmasında) bilim adamı Şeyh Hossam Al-Din Ali Al-Bedlissi, yorum alanında değerli bir el yazmasıyla önemli bir katkıda bulunmuş olup bunları bu çalışmada bulabilirsiniz: Yararlı kelimeler, doğru referanslar, güzel cümleler, şık yorumlar, ilaveler ve olağanüstü yorumlar. Bu, yazarın büyük fayda sağlayan bir tefsir olup Kur'an'ı kendi tarzında özgün bir şekilde yorumladı. Kuran ayetlerini en iyi şekilde açıkladı ve kapalılığı açıklığa kavuşturma gayreti içinde oldu. Bu değerli yorumun el yazmasının bir bölümünü elde ettim ve el yazması alanından yayın dünyasına götürdüm; Böylece bilim ve bilgi öğrencileri bundan yararlanabilir. Bu el yazması eserindeki çalışmalarım aşağıdakilerden oluşur: El yazması metinlerinin, el yazmalarının mevcut nüshalarına bağlı kalarak araştırmada kullanılan ve uygulanan usule göre verilmesi ve soylu hadislerin çıkarılması, atalarının bunların üzerine etkisi, belgeler Kitabın içerdiği metin ve kelimeleri, düşünülmüş kaynaklara geri dönerek, ortaya çıkması gereken garip ifadelerin açığa çıkarılması ve bilinmeyen bilim adamlarının çevirisi. Mektubun içeriğine göre, giriş, iki bölüm, sonuç ve indekslerden oluşur. Yapımda yorumun yeri ve önemi, diğer bilim dalları arasındaki yeri, konuyu seçme nedenleri, araştırma problemleri, önceki çalışmalar, araştırma ve inceleme metodu ve araştırma planı ile çalışma yapılmıştır. Birinci bölümde yazarın hayatını çevirdim ve onun döneminden siyasi, sosyal ve bilimsel açıdan bahsettim. İkinci bölümde, kitabın yazarının kanıtı, metodolojisi ve kaynakları ile mevcut kopyaları ve daha sonra metnin gerçekleşmesi açısından tanımladım. Sonra bunu yazarak, ardından indeks kaynakları ve referansları yazarak takip ettim ve daha sonra mesaj özetini Arapça, Türkçe ve İngilizce olarak sundum. Rabbimiz, bu mütevazı eseri bizden kabul eder ve kıyamet günü iyi işler terazisinde koyar ve son dua: Sonzuz övgü alemlerin Rabbi olan Allah'adır.en_US
dc.language.isoArabicen_US
dc.publisherBingol University, Institute of Social Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHossam Al-Din Ali Al-Bedlissien_US
dc.subjectCollection of revelation and Interpretationen_US
dc.subjectAl-Qur'aanen_US
dc.subjectindicative Explanationen_US
dc.subjectHüseyin Al-Din Ali Al-Bedlissien_US
dc.subjectVahiy ve Tebliğ Koleksiyonuen_US
dc.subjectKur'an-ı Kerimen_US
dc.subjectGösterge Açıklamasıen_US
dc.subjectحُوَإٓen_US
dc.subjectحُظلٔ٤ َ ح٩ٗخٍ١en_US
dc.titleHüsamuddin Bitlisî'nın Camiu't Tenzil ve'T- Te'vil Tefsirinin Bakara Suresi 102. Ayetinden 199. kadar tahkikien_US
dc.title.alternativeتحقيق سورة البقرة من آية (102) حتى آية (199) من تفسير(جامع التنزيل والتأويل) لحسام الدين علي البد ليسيالمتوفى سنة (909هـ ـ1495م)en_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentBasic Islamic Sciencesen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record