Show simple item record

dc.contributor.advisorErdoğan, Muammeren_US
dc.contributor.authorIsmael, Yousif Azad
dc.date.accessioned2021-08-27T07:20:49Z
dc.date.available2021-08-27T07:20:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://acikerisim.bingol.edu.tr/handle/20.500.12898/5259
dc.description.abstractThis study is examines the impact of human resource practices on organizational performance in banking sector in Erbil, and how different variables help an organization to achieve its objectives in efficient and effective way. The study focuses on seven Variables of Human resource management practices which: are training development, performance management, Recruitment, Selection, HRP, Job Performance, Job Analysis. The main object of this research is to evaluate the impact of human resource management practices on organizational performance. More precisely, on banking sector in Erbil. The data instrument used for data collection was questionnaire, to analyze the effect of seven variables, using descriptive statistics and correlation analyze in order to analysis the data. The result confirm that all. Seven variables of human resource management practices are positively correlate with organizational performance in banking sector in Erbil. Which indicate that the enhancement in those human resource practices can lead to improvement of performance in banking sector in Erbil.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, insan kaynağı uygulamalarının (HRP) Erbil'de bankacılık sektöründeki örgütsel performans üzerindeki etkisini ve farklı değişkenlerin bir organizasyonun amaçlarını etkin ve verimli bir şekilde nasıl gerçekleştirmesine yardımcı olduğunu inceliyor. Çalışma, eğitim geliştirme, performans yönetimi, işe alma, seçme, HRP, iş performansı ve iş analizi olmak üzere insan kaynakları yönetim uygulamalarının yedi değişkeni üzerine odaklanmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı, insan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgütsel performans üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Daha kesin bir ifadeyle Erbil'de bankacılık sektörü. Veri toplamak için kullanılan veri aracı, verileri analiz etmek için betimsel istatistikler ve korelasyon analizi kullanan yedi değişkenin etkisini analiz etmek için anket formudur. Sonuç herkesi doğruluyor. İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının yedi değişkeni Erbil'de bankacılık sektöründeki organizasyonel performans ile pozitif yönde ilişkilidir. Bu da, insan kaynakları uygulamalarının geliştirilmesinin Erbil'de bankacılık sektöründeki performansın artmasına neden olabileceğini göstermektedir.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherBingol University, Institute of Social Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHuman Resource Managementen_US
dc.subjectJob Performanceen_US
dc.subjectİnsan Kaynakları Yönetimien_US
dc.subjectİş Performansıen_US
dc.titleThe impact of human resource management practices on job performance: A study of public sector in Erbilen_US
dc.title.alternativeYönetim uygulamalarıyla ilgili mesleki performansta insan kaynağının etkisi: Erbil'deki kamu sektöründe bir çalışmaen_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentBusiness Administrationen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record