Show simple item record

dc.contributor.advisorÇiftçi, Mehmeten_US
dc.contributor.authorSavcı, Ahmet
dc.date.accessioned2021-08-27T06:50:49Z
dc.date.available2021-08-27T06:50:49Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://acikerisim.bingol.edu.tr/handle/20.500.12898/5256
dc.description.abstractSerbest radikaller organizmada çeşitli organlarda tahribata neden olmaktadır. Bilinçsizce kullanılan antibiyotiklerin serbest radikal oluşumunu arttırarak oksidatif strese neden olduğu bilinmektedir. Bu tezde gentamisin (aminoglikozid grubu), amoksisilin (penisilin grubu) ve sefazolin sodyum (sefalosporin grubu) antibiyotiklerinin fare kalp dokusu üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 20 adet erkek fare ağırlıklarına göre 4 gruba ayrıldı. İlaçların adından yola çıkarak gruplar Amoksisilin grubu, Gentamisin grubu ve Sefazolin Sodyum grubu olmak üzere isimlendirildi. Gruplardaki farelere 6 gün boyunca ilaçlar 100 mg/kg dozlarda intraperitonal olarak uygulandı. Kontrol grubuna ise aynı yolla fizyolojik serum uygulandı. Çalışmada ilk olarak kalp dokusunda GSH seviyesine bakıldı. Ardından GR, GPx, G6PD, GST, SOD ve CAT antioksidan enzimlerinin gen ekspresyon seviyeleri ve enzim aktiviteleri incelendi. Son olarak da GR ve GPx enzimlerinin kantitatif protein ekspresyonu seviyelerine bakılarak çalışma sonlandırıldı. Çalışma sonuçlarına bakıldığında gentamisin antibiyotiğinin kalp dokusunda herhangi bir etki oluşturmadığı tespit edildi. Amoksisilin ve sefazolin uygulanan gruplarda ise GSH seviyesinin azaldığı ve bunun yanında GR, CAT ve SOD enzim aktivitelerinde artış olduğu görüldü. Sonuç olarak amoksisilin ve sefazolin sodyum antibiyotiklerinin kalp dokusunda oksidatif stres oluşturduğu ancak gentamisinin herhangi bir etki oluşturmadığı kanaatine varıldı.en_US
dc.description.abstractIt is well known that free radicals can damage various organs in the body. Improper uses of antibiotics increase the formation of free radicals and cause oxidative stress. In this thesis, we aimed to determine the effects of gentamicin (aminoglycoside group), amoxicillin (penicillin) and cefazolin (cephalosporin group) sodium antibiotics on mouse heart tissue. Twenty male mice were divided into 4 groups according to their weight. Group names were named based on drug name as amoxicillin group, gentamicin group and cefazolin sodium. The 100mg/kg doses of each drugs were applied intraperitoneally to mice for 6 days. The physiological saline solution was applied to the control group in the same way. In this study, firstly, GSH levels were assesed in the heart tissue. Then, activity of following antioxidant enzymes, GR, GPx, G6PD, GST, SOD and CAT, and their gene expression were examined. Finally, quantitative expression of protein levels for GR and GPx were analyzed. As a result, no significant effect of gentamicin antibiotics was observed on heart tissue. We found decreased levels of GSH enzyme and increased enzyme activity of GR, CAT and SOD in the amoxicillin and cefazolin group. In conclusion, our results showed that amoxicillin and cefazolin sodium antibiotics created oxidative stress in heart tissue yet gentamicin had no effect.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherBingol University, Institute of Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntibiyotiken_US
dc.subjectenzim aktivitesien_US
dc.subjectgen ekspresyonuen_US
dc.subjectprotein ekspresyonuen_US
dc.subjectoksidatif stresen_US
dc.subjectAntibioticsen_US
dc.subjectenzyme activityen_US
dc.subjectgene expressionen_US
dc.subjectprotein expressionen_US
dc.subjectoxidative stressen_US
dc.titleGentamisin sülfat, amoksisilin ve sefazolin sodyum antibiyotiklerinin fare kalp dokusunda antioksidan enzim aktiviteleri, protein ve gen ekspresyon düzeyleri üzerine etkilerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe investigation of antioxidant enzyme activities of gentamicin sulfate, amoxicillin and cefazolin sodium antibiotics and their effect on gene expressions and protein levels in mice heart tissueen_US
dc.typePhD Dissertationsen_US
dc.contributor.departmentChemistryen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record