Show simple item record

dc.contributor.advisorAgâh, Mustafaen_US
dc.contributor.authorRadha, Hidayat Mahmood
dc.date.accessioned2021-08-27T06:42:16Z
dc.date.available2021-08-27T06:42:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://acikerisim.bingol.edu.tr/handle/20.500.12898/5255
dc.description.abstractThis is a semantic statistical study in Surah Younis (Peace Be Upon Him), we extracted the annulled verses and analyzed the grammatical and semantic analysis of these annulled verses, and we recorded the annulled verses in this blessed Surah from the Holy Quran. This study deals with the sentence in terms of language and terminology, it deals with the terms used for the sentence by ancient and modern grammarians and their opinions for the concept of sentence, it also discusses the composition of the sentence, its types, parts, and components of the actual and nominal sentence. And discusses the negation in Arabic language in terms of language and terminology, and talk about the types of annulment and tools, and it shows that some of the tools of annulled focused on names and some of them are focused on acts and some common names and deeds, and talk about the methods of annulment in the Holy Quran. This study is divided into introduction, preface and three chapters. The introduction includes the difficulties that I faced, the research objectives and its importance, and the reasons for selecting the subject, the previous studies, and my methodology in the research. The first chapter deals with the negation in the Arabic language. The second chapter presents negation sentence in Surah Younis (Peace Be Upon Him).The third chapter presents the actual sentence that is annulment in Surah Younis (Peace Be Upon Him) with both past and present types, and the research concludes with the most important results that achieved during the research.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, Yûnus suresindeki ayetlerin anlam, gramer ve istatiksel açıdan incelenmesini konu edinmiştir. Söz konusu surede geçen olumsuz cümlelerin anlambilim açısından değerlendirilmesi yapılmış ve istatiksel bilgiler verilmiştir. Çalışmada Yûnus suresinde geçen olumsuz cümleler, dil ve gramer açılarından ele alınmış, klasik ve modern dönem Arap gramercilerinin 'cümle' olgusunu ifade etmek için kullandıkları farklı kavramlar da incelenmiştir. Ayrıca cümlenin oluşumu, çeşitleri, isim ve fiil cümlelerini oluşturan öğeler ele alınmıştır. Çalışmada Arap dilinde 'olumsuzluk' olgusu, sözlük ve terim açısından irdelenmiş, olumsuzluk edatları detaylandırılarak isim veya fiil cümlelerine özgü olanlar ile hem isim hem de fiil cümlelerinde kullanılabilen edatlar belirtilmiş ve olumsuzluk edatlarının Kur'ân'daki kullanım üslubuna değinilmiştir. Söz konusu çalışma; önsöz, giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Önsöz araştırmanın hedefi, önemi, konunun tercih edilme sebepleri çalışmada takip edilen yöntem ve konu hakkında yapılmış olan çalışmaların yanı sıra çalışma sürecinde karşılaşılan zorluklar hakkındaki bilgileri kapsamaktadır. Giriş bölümü, cümlenin sözlük ve terim anlamını barındırmaktadır. Birinci bölüm, olumsuzluk olgusunun Arap dilindeki yeri hakkındaki bilgilerden oluşmaktadır. İkinci bölüm olumsuzluk edatlarını barındıran Yûnus suresindeki ayetlerin tahlilinden, üçüncü bölüm ise Yûnus suresinde olumsuz fiil cümlelerinin mazi ve müzari kısımlarını barındıran ayetlerin sunumundan oluşmaktadır. Çalışma, araştırma sürecinde elde edilen bulguların yer aldığı sonuç kısmı ile bitirilmiştir.en_US
dc.language.isoArabicen_US
dc.publisherBingol University, Institute of Social Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNegative Toolsen_US
dc.subjectActual Sentenceen_US
dc.subjectNominal Sentenceen_US
dc.subjectNegation Sentenceen_US
dc.subjectSurah Younisen_US
dc.subjectOlumsuzluk edatlarıen_US
dc.subjectFiil cümlesien_US
dc.subjectİsim cümlesien_US
dc.subjectOlumsuz cümleen_US
dc.subjectYûnus suresien_US
dc.subjectح ٌ شٍّ ح فٌّٕ ١شen_US
dc.titleYunus Suresi örneğinde olumsuz cümle yapısının nahiv açısından değerlendirilmesien_US
dc.title.alternative(الجملة المنفية في سورة يونس ( دراسة نحوية دلاليةen_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentBasic Islamic Sciencesen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record