Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir, Nazifen_US
dc.contributor.authorOmer, Ayas Mohammed Rasheed
dc.date.accessioned2021-08-27T06:34:17Z
dc.date.available2021-08-27T06:34:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://acikerisim.bingol.edu.tr/handle/20.500.12898/5254
dc.description.abstractThe study examines the mediating role of organization culture as mediator on the impact of strengthening and innovation in Duhok University (UOD) / Iraq. The framework for this work was developed by combining theory to support change. Findings of this study support these theories and the strategic decision-making process. In the last decade, significant contributions have been made to organizational culture and innovation. Academicians acknowledges that the effectiveness of these three factors can lead to sustainable competitive advantage and better innovation capability. Samples were selected from academic and universities. The designed questionnaire was sent to146 staff and selected from universities. The respondents of the work are employees. SPSS (V.21) software was used. Findings showed the role of organization culture as mediation variable in the relationship between empowerment and innovation. Specifically, the empowerment had significant relationship with innovation capabilities and both of them were partially mediated by the organizational culture. The results of the study are expected to contribute to research literatures on innovation to which knowledge was added, and to the field practices, where organizational leaders are seeking keys to the general behavior of their collage and their ability to innovate.en_US
dc.description.abstractÇalışma, Duhok Üniversitesi (UOD) / Irak'ta güçlenmenin ve inovasyonun etkisiyle ilgili organizasyon kültürünün arabulucu rolü üzerinde inceliyor. Bu çalışma için çerçeve, değişikliği desteklemek için teori birleştirilerek geliştirildi. Bu çalışmanın bulguları, bu teorileri ve stratejik karar verme sürecini desteklemektedir. Son on yılda örgüt kültürü ve yeniliği için önemli katkılar yapıldı. Akademisyenler, bu üç faktörün etkinliğinin sürdürülebilir rekabet avantajı ve daha iyi yenilik yeteneği sağlayabileceğini kabul etmektedir. Örnekler akademik ve üniversitelerden seçildi. Tasarlanan anket, 146 personele gönderildi ve üniversitelerden seçildi. Çalışmaya katılanlar çalışanlardır. SPSS (V.21) yazılımı kullanıldı. Bulgular, örgüt kültürünün, güçlenme ve yenilik arasındaki ilişkide arabuluculuk değişkeni olarak rolü olduğunu gösterdi. Özellikle, yetkilendirme, inovasyon yetenekleri ile önemli ilişkilere sahipti ve her ikisi de kısmen örgüt kültüründen geçiyordu. Çalışmanın sonuçları, bilginin eklendiği yenilik konusunda araştırma literatürüne ve örgütsel liderlerin kolajlarının genel davranışları ve yenilik yapma kabiliyeti için anahtarlar aradıkları saha uygulamalarına katkıda bulunması bekleniyor.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherBingol University, Institute of Social Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEmpowermenten_US
dc.subjectOrganization Cultureen_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.subjectUniversity of Duhoken_US
dc.subjectGüçlendirmeen_US
dc.subjectOrganizasyon Kültürüen_US
dc.subjectİnovasyonen_US
dc.subjectDuhok Üniversitesien_US
dc.titleThe impact of strategic empowerment and organization environment in organizational innovation - analytical study in University of Duhok -Iraqen_US
dc.title.alternativeStratejik güçlendirmenin örgütsel ortam ile örgütsel yeniliğe etkisi - Irak Duhok Üniversitesinde analitik araştırmaen_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentBusiness Administrationen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record