Show simple item record

dc.contributor.advisorBaydaş, Abdulvahapen_US
dc.contributor.authorMohammed, Sarbast Issa
dc.date.accessioned2021-08-26T06:24:50Z
dc.date.available2021-08-26T06:24:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://acikerisim.bingol.edu.tr/handle/20.500.12898/5250
dc.description.abstractThe relationship between intellectual capital and smart tourism marketing is independent variables that consist of numerous dimensions and scope such as human capital, structural capital, relational capital, understanding customer, understanding market, and competitors' intelligence. In order to achieve the current research objectives, the variables are analyzed based on the descriptive analytic approach, and this research is investigated on the (350) participations who are heads of departments and employees of five-star hotels with long experience and knowledge in the field of five-star hotels, are selected work, and distributed questionnaires, which are designed by a tool for data collection and analysis in the field to know: 1. What is the extent to the research samples of understanding the significant of the intellectual capital relationship and smart tourism marketing of their hotels? 2. What is the level of awareness of models about the relationship of intellectual capital and smart tourism marketing that utilize in the current research in the five-star hotels studied? In order to get the answer of the above questions, theoretical models have been developed on a number of basic hypotheses and theories that reflect the nature of correlation and influence between the two dimensions and kinds of the intellectual capital relationship and smart tourism marketing, and the using a set of statistical methods to analyze and determine results via "SPSS version 22.0" • A number of assumptionsare reached based on the results: 1. There is a strong positive correlation between the intellectual capital relationship and the intelligence of smart tourism marketing in a collective individual and dependent variable. It becomes clear after that hotel is the strongest dimension in the correlation. 2. There is a strong positive effect of two dimensions and scope, specifically the relationship of intellectual capital collectively individually to the intelligence of smart tourism marketing. It becomes clear after that after the hotels have the greatest impact in promoting competitive relations 3. This research is ended with a series of proposals or recommendations in line with the conclusions to strengthen the base of this vital sector.en_US
dc.description.abstractEntelektüel sermaye ve smart turizm pazarlaması arasındaki ilişki, insan sermayesi, yapısal sermaye, ilişkisel sermaye, müşteri anlayışı, pazar anlayışı ve rakiplerin rekabet anlayışı gibi birçok boyut ve kapsamı içeren bağımsız değişkenlerden oluşmaktadır. Araştırma amaçlarını gerçekleştirmek için değişkenler betimsel analitik yaklaşıma dayalı olarak analiz edilmiş ve araştırma, beş yıldızlı otellerin bölüm başkanları ve çalışanlarından oluşan 350 katılımcı ile derinlemesine araştırılmıştır. Beş yıldızlı otellerden, veri toplama ve analizi için araştırma için tasarlanmış anketlerin dağıtılması ile elde edilmiştir: 1. Entelektüel sermaye ve otellerinin smart turizm pazarlamasının önemli olduğunu anlama için seçilmesi gereken araştırma örnekleminin kapsamı nedir? 2. Araştırılan beş yıldızlı otellerdeki entelektüel sermaye ve smart turizm pazarlamasının ilişkisi hakkındaki modellerin farkındalık seviyesi nedir? Yukarıdaki soruların cevabını bulmak için teorik modeller, entelektüel sermaye ve smart turizm pazarlama ilişkisinin iki boyutu ve türü arasındaki korelasyon ve etkinin doğasını yansıtan bir dizi temel hipotez ve teori geliştirilmiş ve "SPSS 22.0 sürümü" ile sonuçları analizetabi tutulmuştur • Araştırma sonucunda aşağıdaki verilere ulaşılmıştır: 1. Entellektüel sermaye ile smart turizm pazarlamacılığı arasındakikolektif yaklaşım ve bağımlı değişken arasında kuvvetli bir korelasyon ilişkisi vardır. Bu otel ile ilgili korelasyonda en güçlü boyut olduğunu göstermektedir. 2. İki boyut ve kapsamın, özellikle entelektüel sermaye ilişkisi toplu olarak bireysel olarak smart turizm pazarlamacılığı ilişkisi üzerinde güçlü bir olumlu etkisi vardır. Bu da otellerin rekabet ilişkilerinin geliştirilmesinde en büyük etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 3. Bu araştırma, çok önemli olan sektörün temelini güçlendirmeye yardımcı olacak kararlar doğrultusunda bir dizi öneri ile sona ermiştir.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherBingol University, Institute of Social Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIntellectual Capitalen_US
dc.subjectSmart Tourism Marketingen_US
dc.subjectEntelektüel Sermayeen_US
dc.subjectSmart Turizm Pazarlamasıen_US
dc.titleRelationship of the intellectual capital of smart tourism marketingen_US
dc.title.alternativeSmart turizm pazarlamasinin entellektüel sermaye ilişkisien_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentBusiness Administrationen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record