Show simple item record

dc.contributor.advisorKılıç, Hasanen_US
dc.contributor.authorAli, Mzhda Jalal
dc.date.accessioned2021-08-25T10:03:38Z
dc.date.available2021-08-25T10:03:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://acikerisim.bingol.edu.tr/handle/20.500.12898/5244
dc.description.abstractThe aim of this study was to determine new wheat advanced lines with higher yield and better quality properties and to increase overall wheat production in Diyarbakir and surrounding regions with similar ecology. The experiment was carried out on 20 advanced lines and Dinç, Pehlivan, Cemre, Tekin and Ceyhan-99 as cultivars obtained from GAP International Agricultural Research and Training Center, during the growing season since 2015-2016 in the Diyarbakir, Turkey. The experiment was organized as randomized complete block design with three replications. Morphological and quality traits were considered: days to heading, plant height, chlorophyll content, peduncle length, number of spikes per square meter, spike length, number of spikelet per spike, number of grains per spike, grains weight per spike, grain yield, moisture content, thousand kernel weight, hectoliter weight, protein content, SDS sedimentation value, and wet gluten. There were significant differences among genotypes for all evaluated characters except number of spikes per m-2. The results also showed that advanced lines G1 and G3 and had the highest values in terms of quality parameters. In terms of grain yield the variety Tekin and advanced lines G6, G16, and G18 had the highest yield. To give an acceptable recommendation, the experiment should be repeated in more number of environments.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; bölgeye uygun verim ve kalitesi yüksek yeni ekmeklik buğday genotiplerini tespit etmek ile Diyarbakır ve benzeri ekolojilere sahip bölgelerdeki birim alandaki buğday verimi ile kalitesini artırmaktır. Araştırma, 2015-2016 vejetasyon döneminde Diyarbakır yağışa dayalı şartlarında yürütülmüştür. Araştırmada, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nden temin edilen 20 ileri hat ile Dinç, Pehlivan, Cemre, Tekin, Ceyhan-99 çeşitleri kullanılmıştır. Deneme "Tesadüf Blokları Deneme" desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada başta tane verimi olmak üzere başaklanma süresi, bitki boyu, bayrak yaprak klorofil içeriği, başak üst boğum uzunluğu, m2'de başak adedi, başak uzunluğu, başakta başakçık adedi, başakta tane adedi, başakta tane ağırlığı, dane rutubet muhteviyatı, bin dane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, protein oranı, SDS sedimantasyon hacmi ve yaş glüten içeriği gibi özellikler incelenmiştir. Genotipler arasında m2 de başak adedi dışında incelenen özellikler bakımından önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; Diyarbakır ve benzeri şartlarda tane verimi bakımından Tekin çeşidi ile G6, G16, ve G18 genotipleri iyi performans gösterirken, kalite özellikleri yönünden ise G1 ve G3 genotipleri ön plana çıkmıştır. Uygulanabilir bir tavsiye için denemenin farklı yıl ve lokasyonlarda tekrar edilmesi esastır.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherBingol University, Institute of Science
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBread wheaten_US
dc.subjectcorrelationen_US
dc.subjectgrain yielden_US
dc.subjectqualityen_US
dc.subjectyield componentsen_US
dc.subjectEkmeklik buğdayen_US
dc.subjectkorelasyonen_US
dc.subjecttane verimien_US
dc.subjectkaliteen_US
dc.subjectverim unsurlarıen_US
dc.titleInvestigation of yield, yield components and primary quality characteristics of some bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypesen_US
dc.title.alternativeEkmeklik buğday (Triticum aestıvum L.) genotiplerinin verim, verim unsurları ve bazı kalite özellikleri yönünden değerlendirilmesien_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentField Cropsen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record