Recent Submissions

 • Zazakî de zerfî û goreyê raweyan şuxulnayîşê zerfan 

  Laçin, Şahap (Bingol University, Institute of Living Languages, 2018)
  Ena xebate de Zazakî de Zerfî û Goreyê Raweyan Şuxulnayîşê Zerfan ser o ameyo vindertiş. Destpêk de kitabê ke gramerê Zazakî de nusyayî û ma înan ra bi kronolojî behs kerd. Meqaleyê û kitabê ke mewzû ra behs kenê, havila ...
 • Diwanê Melayê Cebexçuri (Metn u tehlil) 

  Varol, Murat (Bingol University, Institute of Living Languages, 2016)
  Şıkl u şemalê edebiyato klasik dı muhtewaya dinî esta. Heskerdış u tersê Homayi, sinayişê Pêxımberan, ‘eşqo me’newi, cayi bımbareki, qeydeyi dinî bı zafi muhtewaya ıni eseran ani meydan. Edebiyatê Zazaki dı metni klasik ...
 • Klaman û eseranê Zazaki ê Mikail Aslan de tema 

  Çetkin, Abdulsamet (Bingol University, Institute of Living Languages, 2020)
  Mikail Aslan hunermendêko 'emırê xwu nime ra zedêr xebatê Zazaki ser dayoxo. Aslan, tena hunermendê vengê niyo. Wı, tena pê vengê xwu nê, tor vatê û muzigê xwu zi hunermendêko namdar o. Muzig û folklorê Zazayan ser zi zaf ...
 • Mewlîd û Eqîde yê Mela Muhemmedê Muradanî 

  Erdoğmuş, Mehmet (Bingol University, Institute of Living Languages, Zaza Language and Literature, 2020)
  Ena xebate seba tehlîl û transkrîbê mewlid û eqîdeyê Mela Muhemmedê Muradanî, ke sera 1990 yî de telîf kerdbi de yo. Eno eser 64 ripelan ra îbaret o. Eno mewlid terzê mesnewîye de ameyo nuştiş û hewt qisman ra ameyo meydan. ...
 • Zazaca müzik (Tematik bir çözümleme) 

  Barca, Abdullah (Bingol University, Institute of Living Languages, 2021)
  Muzîk bi wasitayê ziwan, adet û cuyayîĢê merdimî, hîĢa ey a tarixî û hîsîyatê ey resnena neslanê bînan. Miletî kî edebîyatê înan sewîyeyêka hol di nîya û ya zî ziwanê înan di kitabî zaf çîn î, semedê înan cayê muzîk hina ...
 • Bingöl yöresinde kullanılan Zazaca hayvancılık kavramları 

  Aygün, Muhsin (Bingöl Üniversitesi, 2015-09-01)
  Bingöl, ho mıntıqé Şerqé Anadoluyé Türkiye do.Bingöl bı rındıyé tabiat xwo u waron xwu yén zonayış. Şari Bingöl zaf yı Zazé. Zazayon verni ra haton ika dı tabiatıd ra témon omey cuwinkerdış. Bilhasa bılli haywonpawıtışo u ...
 • Genç çevresine ait masallar : metin - inceleme 

  Erdoğmuş, Hatip (Bingöl Üniversitesi, 2015-09-22)
  VI Kilmvate Ziwanê ma Zazakî wext ra wext ho benu vîn. Ma en gure ser di eĢkenî seker ke wa vînbîyayîĢ în ziwanî vineru, ma în ser vinertî, ma gelêk Ģîrowe kerdi. Ma va meselê ziwan di, kûlturê ma di muhîm î. En semed ...
 • Modern Zaza hikayeciliği : tespit - tahlil 

  Aydoğdu, Yusuf (Bingöl Üniversitesi, 2015-09-01)
  IV KILMÎ Ina xebate de armancê ma, ziwanê Zazakî de hîkayenuştiş ser o çend tespîtanê muhîman bikerî. Zazakî de manaya modern de nimûneya hîkayeya ewellin peynîya serranê 1970 de nusîyaya. Nimûneya ewellin serra 1979 de ...
 • EQÎDENAMEYO ZAZAKÎ YÊ MELA MEHEMEDÊ HEZANÎYÎ : Metno Transkrîbekerde, WekenitiĢ û AçarnayîĢ 

  Çiftçi, Metin (Bingöl Üniversitesi, 2015-09-01)
  Ina xebat, esero menzûm yê Mela Mehemedê Hezanî ke serra 1980 de bi nameyê „Eqîdetu‟l-Îmanî nusîyayo ser o hadre bîya. In tez destpêkêk, hîrê qisimî, metno transkrîbekerde û açarnayîĢê eqîdenameyî bi tirkî ra yeno meydan. ...
 • Zaza edebiyatında Tirêj dergisinin yeri 

  Varol, Murat (Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mukaddime Dergisi, 2015-09)
  1899 yılında Ahmed-i Xasi’nin Diyarbakır’da ve 1933 yılında Osman Efendi’nin Şam’da basılan Zazaca mevlitlerinden sonra, 1960’lı yıllara kadar herhangi bir Zazaca metne rastlanılmamaktadır. 1963 yılında Roja Newe gazetesinde ...
 • Zazaca kaynaklara dair bir bibliyografya çalışması- 2 

  Varol, Murat (Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015-08)
  Elimizdeki mevcut verilere göre akademi dünyası ile 1857-58 yıllarında Peter Lerch‟in çalışmaları ile tanışan Zazaca, o günden bugüne yaklaşık 160 yılını geride bırakmış görünmektedir. İlk dönemlerde daha çok Batılı bilim ...
 • Gramerê Zazakî de Derheqê Negatîfîye Yew Cigêrayîş 

  Kılıç, Özlem (Bingöl Üniversitesi, 2015)
  Na xebate de gramerê Zazakî de sîstemê negatîfîye, şekilê negatîfbîyayişî û cigêrayişê viraştişê ey armanc keno. Şima zî zanî negatîfîye kategorîyêkê gramerî yo gerdûnkî yo, sîstemê negatîfîye yê goreyê viraştişê her ziwanî ...
 • Zazakî de Derheqê Awanî û Antişî yê Karî Ser Yew Cigêrayîş 

  Demir, Perihan (2015)
  Xebate de Zazakî de bi etudbîyayişê sey viraşte yê karan, deman de û raweyan de demo ke şî antiş, cigêrayişê bedilîyayişo ke vîyarna yo armanç beno. Verê her çî derheqê karî de zanayiş dayo dima esas leteyê babeta karî yo, ...
 • Zazaca - Türkçe sözlük : Genç - Bingöl yöresi 

  Yılmaz, Abdurrahman (Bingöl Üniversitesi, 2015)
  Zazaki zê yo zun bestê Familê Zun Hind-Ewrupa ra ğurubê Hind-İruni ra diyar eydê ğurubê zun İruni ra Zımıruêjawi İruni yo zun o. Wari xuısısi mayti o nerti biyayiş xura zobina zehf zunun İrunî ra ferq xu muejnon ra. Miyun ...
 • Lerch’in zazaki derlemelerinin çevrimyazımı ve türlerine göre sözcüklerin tahlili 

  Arslanoğulları, Mehmet (Bingöl Üniversitesi, 2014)
  Metin vêrin kı derheq Zazaki dı umê nuştış, arêkerdê kı pey destun zıwunzunayoğ Wurıs, Peter Lerch, kitab yi “Kırdun, û Keldaniyun Zımêyi İrûni ser Cıgêrayış” dı esti, ey i. Arêkerdê kı herb Qırım dı eskerun hesirun Osmaniyun ...
 • Edebîyaté Kırdkî (Zazakî) de mewlid ù Mehemed ‘Elî Hunî 

  Yeşilkaya, Şahap (Bingöl Üniversitesi, 2014)
  Zazacada yazılı eser bırakmış çok az insan vardır. Bu ender insanlardan biri de Palu yöresinde ikamet eden Mehmet Alî Öztürk'tür. Öztürk’ün yazdığı eserleri tespit etmek, onları çeşitli yönlerden değerlendirmek üzere böyle ...
 • Bingöl'de Zazaca atasözlerinin tahlili 

  Asna, Burçin (Bingöl Üniversitesi, 2014)
  “Vateyê verênan”, yo vasîfa anonim kirîşenî, pilun ma ra miras mend, pê faydayî tecrûbanî cemaâtun seserrî nekl bî nesli kê yênî, ma pilun xura seni musay sê ma zî kijûn xura ina nekl kên. Vasfe vateyê verînan, her zamûn ...
 • Melekan, Gaz ve Muradan köyleri Zazacasının ses değişimi yönünden karşılaştırılması 

  Söylemez, Semra (Bingöl Üniversitesi, 2014)
  Ina xebatdı, bajar Çowlig qezê Boglon dewê Mallondı, aya Zazaki wa yena qısê kerdış û bajar Çowlig dewon Gaz û Muradondı Zazaki wa yena qısê kerdış qiyas bi û omi izeh kerdış. Dewê Mallondı fekık şıxulyenu, fêk dewon Gaz ...
 • Bingöl yöresi Zazaca halk türküleri 

  Bor, Abdulkerim (Bingöl Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışma, Bingöl yöresi Zazaca halk türküleri üzerine yapılmıştır. Yöre türküleri derlenerek bir araya getirilmiştir. Türkü kavramının Zazaca karşılığı olan sözcükler üzerinde durulmuştur. Bingöl yöresi Zazaca türküleri, ...
 • Zazaca kaynaklara dair bir bibliyografya çalışması -I- 

  Varol, Murat (Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013)
  Hint-Avrupa Dil Ailesi’nin İranî koluna mensup olan ve Türkiye sınırları içerisinde konuşulan dillerden biri olma hüviyetini taşıyan Zazaca hakkında, her geçen gün yeni çalışmalar yapılmakta ve yeni eserler kaleme alınmaktadır. ...

View more