Recent Submissions

 • Değerler eğitimi ve uygulamalarına yönelik veli ve öğretmen tutumlarının değerlendirilmesi: Bingöl örneği 

  Çağlayan, Emrullah (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2018)
  Değerlerin gittikçe değerlendiği günümüzde tüm dünyanın ortak kaygısı kaybolan değerleri yeniden yaşatmanın yollarını aramak ve kaybolan değerlere çözüm üretmek olmuştur. Bu araştırmanın amacı öğretmen ve velilerin değerler ...
 • The impact of Facebook on high school students' socialization: Erbil sample 

  Qader, Hunar Kamal (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2018)
  Nowadays we can notice that social networks in general, especially Facebook affected on socialization process of users, which it gave a different kind of tools to its user, and those kinds of tools has positive effects on ...
 • Gündelik yaşamın sosyoloğu: Georg Simmel 

  Bingöl, İlhan (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2016)
  Modern sosyolojinin ve modernitenin kurucusu sayılan Georg Simmel, sosyolojiye getirdiği yeni bakış açısıyla çağdaşlarından ayrılır. Simmel, sosyolojiye yeni bakış açısı getirerek, makro sosyolojiyi yerine mikro sosyoloji ...
 • Türk kamu yönetiminde belediyecilik tarihine sosyolojik bir bakış 

  Bademci, Nur (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2017)
  Yerel yönetim geçmişi çok eskilere dayanmayan Türkiye'de, belediyeler 19. yüzyılda ortaya çıkan Tanzimat hareketi ile tam manada anlamlanmıştır. Tanzimat öncesinde, belediyelerin varlığıyla ilgili birtakım gelişmeler söz ...
 • Eğitim ve yabancılaşma 

  Sadak, Rüveyda (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2018)
  'Eğitim ve Yabancılaşma' adlı tez çalışmasının amacı; eğitim alanında, yabancılaşma kavramına getirilen farklı tanımlamalar ve yorumların açıklanarak, öğrencilerin akademik başarısızlıkları ile yabancılaşma kavramının ...
 • Kentleşme sürecinde kentlilik bilinci; Diyarbakır örneği 

  Bayhan, Murat (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2017)
  Türkiye'de 1950'li yıllardan başlayan kentleşme hareketi günümüze kadar sürekli artarak devam etmektedir. Sanayinin gelişmesi ile birlikte özellikle metropol kıvamında olan kentlere ilginin artması, cazibe merkezleri haline ...
 • The role of television on children's socializations process 

  Ahmed, Amin Khdir (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2017)
  The aim of this study is to investigatae and analyze the role of televesion in child scoilaization process. The importance of the reseacrh paper can be realized in its model as it shows the role of televsion on Salafi ...
 • Kadınların çalışma durumlarına göre temel değerlerin farklılaşması : Bartın ili örneği 

  Ağtürk, İlknur (Bingöl Üniversitesi, 2015-09-22)
  Bu tez çalışmasında, kadınların çalışma durumuna göre temel değerlerin farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Çalışmada ilk önce değer kavramı incelenmiştir. Bununla birlikte kültürel değer kuramları incelenmiştir. ...