Recent Submissions

  • Sediment tane büyüklüğüne bağlı bulanıklık- konsantrasyon ilişkilerinin belirlenmesi 

    Meral, Ramazan; Kaya, Sebahattin; Demir, Yasin; Doğan Demir, Azize (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012)
    Akarsularda sediment ölçümü erozyonla kaybolan toprak miktarının tahmininde, su kirliliğinin kontrol edilmesinde, su depolama yapılarının planlanması ve yönetiminde büyük önem taşımaktadır. Ancak sediment taşınımının alan ...
  • Hakkari ilinin tarımsal mekanizasyon durumu 

    Gökdoğan, Osman (Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2014-01)
    Bu çalışmada, Hakkari ilinin tarımsal mekanizasyon durumuna yer verilmiştir. Hakkari ilinin istatistiksel olarak traktör sayısı, tarımsal alet-makineleri, hesaplanabilir tarımsal mekanizasyon düzeyi göstergeleri hesaplanarak ...