Recent Submissions

 • Mısır ve Türkiye 6. sınıf sosyal bilgiler öğretim programları karşılaştırması 

  Osmanoğlu, Ahmed Emin; Yıldırım, Gülten (Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2013-04)
  Uluslararası hoşgörünün geliştirilmesi için ülkeler arası mukayeseli eğitim çalışmaları yapmak son derece mühimdir. Bu çalışmada söz konusu mukayese için Mısır seçilmiştir. Mısır Türkiye gibi Ortadoğu’nun mühim ülkelerinden ...
 • Analysis on inclusion of social studies economy concepts in coursebooks 

  Şeker, Mustafa; Osmanoğlu, Ahmed Emin (Educational Research and Reviews, 2015)
  Having an efficient and satisfactory economy education may enable an individual to actively participate in decision making process about economy-related issues. This is very important for democratic societies. This research ...
 • Modern Mısır Eğitim Sisteminin Temelleri 

  Osmanoğlu, Ahmed Emin (History Studies, 2014-01)
  Bu çalışma modern Mısır eğitim sisteminin 19. ve 20. yüzyıllarda geçirdiği dört oluşum dönemini incelemektedir. Kavalalı Mehmed Ali Paşa ve halefleri döneminde ordunun modernleştirilmesi ve doktor ihtiyaçlarının karşılanması ...
 • Türkiye ve Mısır Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Milliyetçi Değerler: Karşılaştırmalı Bir Analiz. 

  Osmanoğlu, Ahmed Emin (Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2013-07)
  Bu araştırmanın temel amacı Türkiye’de 2007-2008 öğretim senesinde ilköğretim kademesi altıncı ve yedinci sınıflarda ve Mısır’da bu seviyelerin karşılığı olan ilköğretim birinci kademe 6. sınıf ile ilköğretim ikinci kademe ...
 • Mısır eğitim sisteminin politik yapısına tesir eden bazı unsurlar 

  Osmanoğlu, Ahmed Emin; Öztürk, Cemil (Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013-05)
  Mısır’ın, Arap Baharı (!) devrimi öncesi eğitim sisteminin politik yapısını millî güvenlik kaygısı, din ve seküler politikalar belirlemiştir. Eğitim faaliyetlerinin öncelikli amacı millî güvenliği sağlamak olmuştur. ...
 • Türkiye ve Mısır sosyal bilgiler ders kitaplarında Osmanlı algısı: Karşılaştırmalı bir analiz 

  Osmanoğlu, Ahmed Emin (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013)
  Bu araştırmanın temel amacı Türkiye’de 2007-2008 öğretim senesinde ilköğretim kademesi altıncı ve yedinci sınıflarda ve Mısır’da bu seviyelerin karşılığı olan ilköğretim birinci kademe 6. sınıf ile ilköğretim ikinci ...
 • 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında vatandaşlık algısı 

  Osmanoğlu, Ahmed Emin; Adak, Naime; Dereli, Esra (Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013-04)
  Vatandaşlık statüsü, bireye verilmiş, anayasal güvence altına alınmış bir haktır. Modern ulus devletlerde, vatandaşlık anlayışı liberal veya cumhuriyetçi olarak adlandırılan iki model çerçevesinde işler. Liberal model daha ...
 • Mısır ve Türkiye sosyal bilgiler ders kitaplarında vatandaşlık algısının karşılaştırmalı analizi 

  Osmanoğlu, Ahmed Emin; Öztürk, Cemil (Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2012)
  Ders kitapları içerikleri eğitim programları ve devletlerin politikalarına göre şekillenir. Ders kitapları devletlerin çeşitli algıları hususunda bilgi veren mühim kaynaklardır. Bu bağlamda araştırmanın amacı Türkiye ve ...
 • An Analysis of the Development of Sociology in Turkey 

  ALP, Ahmet (University of Southampton, 2012)
  This study is a theoretical examination of the progress of Turkish sociology, since it was introduced to Turkish society from the last periods of the Ottoman Empire to 2000s. The studies of sociology have demonstrated so ...
 • Türkiye ve Mısır sosyal bilgiler ders kitaplarında din algısının karşılaştırılması 

  Osmanoğlu, Ahmed Emin (Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2013-07)
  Bu araştırmanın temel amacı Türkiye’de 2007-2008 öğretim senesinde ilköğretim kademesi altıncı ve yedinci sınıflarda ve Mısır’da bu seviyelerin karşılığı olan ilköğretim birinci kademe 6. sınıf ile ilköğretim ikinci kademe ...
 • Hicaz Eyaleti'nin Teşekkülü 

  Osmanoğlu, Ahmed Emin (Türkiye Alim Kitapları, 2015-04-01)
  Osmanlı Devlet teşkilatı 19. yüzyılda merkezileşme yönünde yeniden yapılanma faaliyetinden geçmiştir. Devletin atlatmış olduğu siyasal badireler devletin yeniden yapılandırılmasında katalizör görevi görmüştür. Mısır Eyalet ...
 • Mısır 

  Osmanoğlu, Ahmed Emin; Abdoulmageed Taha Ahmad, Abdoulmaged (Pegem Akademi, 2011)
 • Zorunlu ortaöğretimin kız çocuklarının eğitimine katılımı açısından incelenmesi : Bingöl örneği 

  Buyankara, Mahmut (Bingöl Üniversitesi, 2015-09-01)
  Bu çalışma, kız çocuklarının zorunlu ortaöğretime devam etmeme nedenlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, eğitimin kuramsal çerçevesi tahlil edilmeye çalışılmış; tarihsel ...