Recent Submissions

  • GÖÇERLERDE TOPLUMSAL YAPI VE ÇÖKÜŞ ÜZERİNE KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME 

    YAZICI, Mehmet (2016-01)
    Sosyolojik açıdan toplumsal çöküş nitelemesi, genelde ömrünü tamamlamış toplumsal yapılar için kullanılmaktadır. Toplumsal yapının diğer aşamalarına gösterilen ilgiyle karşılaştırıldığında toplumsal çöküş çalışmalarının, ...
  • Kamuda çalışan engelli kadınların problemleri 

    Tören, Zeliha (2014-06-13)
    Bu çalışmanın amacı derinlemesine mülakatlar aracılığıyla İstanbul’da kamu sektöründe çalışan kadınların iş hayatında karşılaştığı problemleri ortaya koymaktır. Belirlenen problemler doğrultusunda engelli istihdam ...