Recent Submissions

  • Ortaöğretim felsefe ders kitaplarında varoluşçuluk 

    Manav, Faruk (Özne Felsefe Dergisi, 2013)
    Bu makalenin amacı, ülkemizde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ortaöğretimde Felsefe ders kitabı olarak kabul edilen üç kitabı, “Varlık Felsefesi” ünitesinde yer alan “Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)” başlığındaki bilgi ...
  • Kaygı kavramı 

    Manav, Faruk (Toplum Bilimleri Dergisi, 2011)
    In this article, the meanings of the concept of anxiety will be explained in the literature of psychology and philosophy, its similarities and differences will be pointed out in two fields. In this context, firstly ...