Recent Submissions

 • Zaza edebiyatında Tirêj dergisinin yeri 

  Varol, Murat (Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mukaddime Dergisi, 2015-09)
  1899 yılında Ahmed-i Xasi’nin Diyarbakır’da ve 1933 yılında Osman Efendi’nin Şam’da basılan Zazaca mevlitlerinden sonra, 1960’lı yıllara kadar herhangi bir Zazaca metne rastlanılmamaktadır. 1963 yılında Roja Newe gazetesinde ...
 • Zazaca kaynaklara dair bir bibliyografya çalışması- 2 

  Varol, Murat (Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015-08)
  Elimizdeki mevcut verilere göre akademi dünyası ile 1857-58 yıllarında Peter Lerch‟in çalışmaları ile tanışan Zazaca, o günden bugüne yaklaşık 160 yılını geride bırakmış görünmektedir. İlk dönemlerde daha çok Batılı bilim ...
 • Cumhuriyetten günümüze Zazaca'nın eğitim faaliyetleri içerisindeki durumu 

  Varol, Murat (Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2015-03)
  Cumhuriyet’ten önce ağırlıklı olarak medreseler üzerinden devam eden eğitim sistemi, Cumhuriyet’in ilanından sonra tamamen değiştirildi. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve medreselerin kapatılması sonrasında eğitim tek çatı altında ...
 • UNESCO'nun dil raporlarına göre Zazaca'nın durumu ve geleceği 

  Varol, Murat (Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2015-03)
  Zazaca, Türkiye’deki nüfus oranına göre Türkçe ve Kürtçe’den sonra en çok konuşulan üçüncü dil konumundadır. Hint Avrupa Dil Ailesinin Kuzeybatı İranî grubuna mensup olarak kabul edilen bu dil, kesin bir oran olmamakla ...
 • Zazaca yazılan eserlere dair bir bibliyografya (1899-2014) 

  Varol, Murat (Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, 2015-01)
  Yüzyıllarca sözlü geleneğini koruyan, onu nesilden nesile aktaran Zazaca, yazılı geleneğe çok sonradan dâhil olmuştur. Mevcut verilere göre Zazacanın ilk yazılı eseri 1899 yılına aittir. Yazıyla geç dönemlerde tanışma, ...
 • Zazaca kaynaklara dair bir bibliyografya çalışması -I- 

  Varol, Murat (Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013)
  Hint-Avrupa Dil Ailesi’nin İranî koluna mensup olan ve Türkiye sınırları içerisinde konuşulan dillerden biri olma hüviyetini taşıyan Zazaca hakkında, her geçen gün yeni çalışmalar yapılmakta ve yeni eserler kaleme alınmaktadır. ...
 • Etkin yaklaşımlar bağlamında Zaza kimliği 

  Varol, Murat (Bingöl Üniversitesi Yayınları, 2012-09)
  Siyasal bağlamda 18. yüzyılda başlayan; ama 19. yüzyılda etkili bir şekilde baş gösteren milliyetçilik veya ulusçuluk, çok kültürlü devlet yapılarının sonunu getiren etmenlerin başında gelmektedir. Başta Osmanlı Devleti ...
 • Zazalar'da mevlid ve siyer geleneği 

  Varol, Murat (Bingöl Üniversitesi Yayınları, 2012-05)
  İslam tarihi ve kültüründe mevlid ve siyer kitapları önemli bir yere sahiptir. Yüzyıllar boyunca insanlar kalplerinde duydukları peygamber aşkını ve sevgisini bu eserler ile dile getirmişlerdir. Zazalarda da mevlid önemli ...
 • Zazaca sözlükçülüğün tarihi, sorunları ve çözüm yolları 

  Varol, Murat (Bingöl Üniversitesi Yayınları, 2011-05)
  Zazaca alanındaki ilk sözlük 1987 tarihinde hazırlandı. 1987’den günümüze kadar tam 17 tane Zazaca sözlük yayımlandı. Bu sözlüklerin büyük bir çoğunluğu, Zazaca-Türkçe veya Türkçe-Zazaca şeklinde basıldı. Bazı sözlükler ...