Collections in this community

Recent Submissions

 • Türkiye'de e-ticaret web sitelerinin kullanılabilirliği 

  Kızılboğa, İdris; Yücel, Nurcan (2015)
  E-Ticaret, ürün ve hizmetlere ait alım-satım işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticaretin önemi ve ekonomik hacmi gün geçtikçe artmaktadır. 2013 verilerine bakıldığında; ülkemizdeki e-ticaret hacminin ...
 • Tututmlu inovasyon : İnternette yabancı dil öğretimi üzerine bir uygulama 

  Kızılboğa, İdris (2015)
  Globalleşen dünyada inovasyon kavramının önem kazandığı görülmektedir. İnovasyon niteliği ve niceliği açısından değerlendirildiğinde sürekli artış göstermektedir. Yeni ve gelişmekte olan pazarlardan pay almak isteyen ...
 • Web içerik yönetim sistemlerinin sistem yöneticiliği üzerine etkileri 

  Kızılboğa, İdris (2014)
  Günümüzde internet kullanım oranı oldukça yüksektir ve bu oran sürekli olarak artmaktadır. Web 2.0 teknolojisi ile beraber kullanıcılar fikirlerini rahatça her platformda ifade edebilmektedirler. Sosyal ağların etkisi her ...