Now showing items 1-20 of 4579

   Subject
   " ٤ُظ" ٝ " بٓ" ا ُٞظ ٤لخ ا ؾُ٘ٞ ٣خ، ٝ ا غُ ٤بم ا ذُلا ٢ُ، " بٓ" ٝ أ ٞٗاػٜب. [1]
   , Mecrûhîn, Kalbü’l-esânid [1]
   , حُ . ُوطزش [1]
   .) ٞٓ سٍ وُ خٔ ح ٣٥ ش ) 12 ( 2 - - - ( ح لُي ٣غ: ٍٝحٙ ح ظُ ١ٌَٓ ك ٢ ٚٓ٘٘: أرٞحد ح زُ ٝح ُٜشِ ػ ٍٞٓ الله ٛ ٠ِ الله ػ ٢ِ ٝ رخد خٓ ؿخء ك ٢ ح أك ح ٤ُي، )ؽ 4 ٙ 339 ر هَ 1955ْ (. ٝ ٍٝحٙ ر ل٘ٞ ٛ حٌ ح لُِع :ٖٓ أر ٢ ىحٝى ك ٢ ٚٓ٘٘: ظًخد - ح ٧ىد، رخد ك ٢ ح ؼُٔ َٝف ) 7ٙ 188 ر هَ 4811ْ (، ٝحر كزخ ك ٢ ٛل ٤لٚ: ظًخد ح خًُِس، خَٓ ٣َِذُ - ػَ ٠َِ ح ءََُِْْٔ ح ٧َِهِ ٤ِٚ ح ػِ يَْ٘ ح ٩ِْكْ خَٔ إِ ٤َُِْٚ )ؽ 8ٙ 198 ر هَ 3407ْ ( ًِٜ ٍٝح ٣ش أر ٢ ٛ ٣َ سَ،) - ٍٟ ٢ الله ػ ٚ٘(. [1]
   .الإعجاز العلمي ، الزنا ، التربية ، الإعلام [1]
   .سوريا - النصيرية - الحياة الاجتماعية - التغيير الديموغرافي [1]
   1,2,4-triazoles, thiosemicarbazides, antioxidant activity, reducing power [1]
   1,3,4-Oxadiazole, Mannich Bases, Thiol-Thione Tautomerism [1]
   1,3,4-oxadiazole, Mannich Bases, Thiol-thione tautomerism. [1]
   1,3-pentadien [1]
   1,8-Cineole [2]
   1,8-cineole [2]
   1,8-sineol [1]
   1-MCP, Galia, Melon, Sunrise Solo, Papaya, Postharvest, Softening, Elektrolyte Leakage, Firmness, Color [1]
   100 Dane Ağırlığı [1]
   100 Tane Ağırlığı [1]
   1000 Dane Ağırlığı [3]
   1000 dane ağırlığı [3]
   11 Eylül [1]
   16. century [1]